other_bg

การเผาไหม้ไม้

  • สกอร์ช เพสต์ เจล

    สกอร์ช เพสต์ เจล

    「การปฏิเสธการเผาไหม้ไม้เพื่อให้เลือดออก」: นี่คือผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ Scorch Paste Wood Burning Paste ปรับปรุงจาก Flysea Wood Burning Pen' ปล่อยให้ไม้เผาไหม้โดยไม่มีเลือดออกหรือรั่วไหล ทำให้ง่ายต่อการสร้างการออกแบบที่แม่นยำและซับซ้อนScorch Paste, Wood การเผาไหม้ทำได้ง่าย